QFT
KVANTNA TEORIJA POLJA

Novosti
Program
Kontakt
Linkovi
Statistika
Login

Detaljnije informacije o planu i programu za predmet Kvantna teorija polja mozete dobiti od predmetnog profesora, prof. dr Maje Buric. Ovde su date samo osnovne naznake. Predvidjeno 12 do 13 predavanja od po dva skolska casa i isti broj casova vezbi. Okvirne teme predavanja su:

 1) 
Dirakova jednacina: Relativisticka veza izmedju energije i impulsa i njena kvantizacija. Klajn-Gordonova jednacina i odgovarajuca jednacina kontinuiteta. Nerelativisticki limes Dirakove jednacine za cesticu u elektromagnetnom polju.
 2) 
Kovarijantnost Dirakove jednacine: Definicija Lorencove grupe, spinorska reprezentacija, osobine gama matrica.
 3) 
Resenje slobodne Dirakove jednacine: Ravni talasi, projektori energije i spina.
 4) 
Teorija supljina: Konjugacija naboja. Inverzije prostora i vremena.
 5) 
Grinove funkcije i teorija rasejanja: Grinova funkcija za Sredingerovu jednacinu. Bornova aproksimacija. Dirakov propagator.
 6) 
Primene teorije perturbacije na rasejanje: Teorija perturbacije u spoljasnjem elektromagnetnom polju. Kulonovo rasejanje, rasejanje elektron-proton, Komptonovo rasejanje, polarizacioni efekti.
 7) 
Fajnmanova pravila: Teorija polja i Dirakov lagranzijan.

Vezbe verno slede predavanja, ali zbog razlicitog obima zadataka za pojedine teme, nece uvek biti sinhrone sa predavanjima.

Osnovni udzbenik za predmet je "Relativistic Quantum Mechanics" J. Bjorken-a i S. Drell-a, a za vezbe "Zbirka resenih zadataka iz Kvantne teorije polja" V. Radovanovica, koja je dostupna nakon sto se ulogujete. Isto vazi i za spisak ispitnih pitanja.


Poslednja promena: sreda, 24. decembar 2003. © by Antun Balaz