Poseta studenata sa PMF-a iz Banja Luke

8. jun 2018.

Prisutni: Jelena Maljkovic (IPB), Dragana Budiša, Tamara Gvozden, Slobodan Miljevic, Jelena Rašovic, Dušica Kovac, Jelena Vukovic (UBL), Bojan Kovacevic i Bratislav Marinkovic (IPB)

Nazad

Razgledanje laboratorija Instituta za fiziku u Beogradu (IPB)

Eksperiment ESMA u Lab.za fiziku atomskih sudarnih procesa Lab.za  gasnu elektroniku Lab.za  gasnu elektroniku Lab.za  gasnu elektroniku

Seminar: Kristina Isakovic, PMF Univ. u Kragujevcu

Seminar projekta OI171020 Jelena Maljkovic (IPB), Dragana Budiša, Tamara Gvozden, Slobodan Miljevic, Jelena Rašovic, Dušica Kovac, Jelena Vukovic  (UBL), Bojan Kovacevic i Bratislav Marinkovic (IPB)

Posle kolovijuma i razgledanja laboratorija Instituta za fiziku u Beogradu (IPB)

studenti 4. godine PMF Univ. Banja Luka studenti 4. godine PMF Univ. Banja Luka studenti 4. godine PMF Univ. Banja Luka

8. jun 2018. Posle kolovijuma na terasi IPB

studenti 4. godine PMF Univ. Banja Luka studenti 4. godine PMF Univ. Banja Luka studenti 4. godine PMF Univ. Banja Luka

8. jun 2018. senik IPB