Отворене позиције

За постдока   |   Za doktorande
 
Контакт
Инстититут, Универзитет у Београду
Прегревица 118, 11080 Београд, Србија
Имејл: magda@ipb.ac.rs

Магдалена Ђорђевић, Институт за физику, Београд

Образовање


Cтрани пројекти

Истраживање

Моја група се бави теоријском физиком високих енергија и теоријском нуклеарномфизиком, конкретно проучавањем кварк-глуонске плазме (КГП). КГП је ново стање материје, које настаје на екстремно високим густинама енергије, на којима кваркови и глуони (који су иначе везани у језгру јаким интеракцијама) постају слободни. Ово стање материје је постојало непосредно након Великог праска, а данас се креира у моћним сударачима честица, као што је LHC(у CERN-у), и RHIC(у Брокхевен националној лабораторији у САД). Основна идеја нашег истраживања је да се као пробе КГП-a користе губици енергије високоенергијских честица (партона) при пролазу кроз ову средину, при чему наша теоријска предвиђања директно поредимо са експерименталним подацима. Ово поређење ће омогућити да се велика количина експерименталних података прикупљених на неким од највећих научних експеримената оптимално искористи, што очекујемо да ће довести до разумевање особина овог екстремног стања материје.