PRELIMINARNI PROGRAM

Dobrodošli na TR2005 !

Osnovne informacije

    Ove godine navršava se 100 godina od nastanka Specijalne, i 90 godina od nastanka Opšte teorije relativnosti, i ta dvostruka godišnjica neposredan je povod za organizovanje dvodnevnog skupa TR2005 u Beogradu. Na skupu će biti razmatrane one oblasti fizike, astronomije i mehanike, koje su na suštinski nacin povezane sa Specijalnom ili Opštom teorijom relativnosti. Naša je namera da na ovaj način omogućimo široj akademskoj javnosti, posebno svim kolegama, istraživačima, nastavnicima i studentima prirodnih i tehničkih nauka, da se na pristupačan način upoznaju sa idejama Teorije relativnosti - teorije koja je imala ogroman uticaj na razvoj naučne misli u 20. veku.
    Specijalna i Opšta teorija relativnosti pretstavljaju veliki preokret ne samo u razumevanju strukture prostora i vremena, već i u shvatanju njihove uloge u formulisanju zakona prirode. Dok Specijalna teorija izražava uticaj fizičke realnosti na opšte karakteristike i povezanost prostora i vremena, u Opštoj teoriji se geometrija prostor-vremena povezuje sa prirodom gravitacione interakcije. Možda je najveća prepreka razumevanju ovih ideja naivna ekstrapolacija našeg svakodnevnog iskustva, pa je zato važno znati gde su horizonti modernog naučnog shvatanja prostora i vremena.
    Vi koji se upustite u avanturu učestvovanja na ovom skupu bićete višestruko nagrađeni upoznavanjem uloge koju Teorija relativnosti ima u razumevanju prirodnih pojava. Prateći put sumnje i uspeha, od Galileja i Njutna do Ajnštajna i današnjih dana, videćete kako prostor i vreme postaju aktivni učesnici u formiranju jedne ubedljive naučne slike fizičkog sveta, i to kako na makro skali klasičnih testova, crnih rupa i Kosmosa, tako i na mikro skali elementarnih čestica i drugih kvantnih fenomena.


Mesto i vreme održavanja

    Beograd, 27.-28. jun 2005. sa pocetkom u 9:00
    Svečana sala SANU


Detaljne informacije o programu, organizaciji i prijavljivanju učešća naći ćete na narednim stranicama.Početna strana | Program | Organizacija | Prijavljivanje | Učesnici