О COST-у


COST је најдужи европски оквир који подржава транснационалну сарадњу међу истраживачима, инжењерима и научницима широм Европе.

То је јединствено средство за заједничко развијање сопствених идеја и нових иницијатива у свим областима науке и технологије, укључујући друштвене науке и хуманистичке науке, кроз паневропско умрежавање истраживачких активности које се финансирају из земље. На основу европског међувладиног оквира за сарадњу у науци и технологији, COST од свог оснивања 1971. доприноси затварању јаза између научника, креатора политике и друштва широм Европе. Као прекурсор напредних мултидисциплинарних истраживања, COST игра веома важну улогу у изградњи Европског истраживачког простора (ERA).

COST предвиђа и допуњује активности оквирних програма ЕУ, чинећи "мост" према научним заједницама земаља инклузивних земаља ITC (Inclusiveness Target Countries). Такође повећава мобилност истраживача широм Европе и подстиче успостављање научне изврсности.

Бивша научна организација која је била структуирана у девет научно-технолошких домена замењена је новом организацијом која је имала за циљ да гарантује потпуно отворени приступ и приступ одоздо према горе (bottom-up) кроз оснивање јединственог научног одбора (Scientific Committee). Ово такође укључује обновљену евалуацију и процедуру избора са циљем идентификовања напредних идеја, продора у нове области и фаворизовања интердисциплинарних и мултидисциплинарних пројеката.

Истраживачка заједница у Србији се преко COST Акција укључује у Европски истраживачки простор преко свог националног научног програма и иновационог истраживачког система. Акције су отворене за све истраживаче, без обзира на земљу, степен каријере или пол. У свакој акцији, Управни одбор (MC), састављен од чланова номинованих од стране националног координатора (CNC), задужен је за координацију, имплементацију и управљање акцијама. У оквиру акције, COST подржава широк спектар мрежних активности, као што су састанци, Краткорочне научне мисије (STSM) и Школе обуке (TS). Укупан буџет овог програма у периоду од 2014-2020 износи 320 милиона евра. Просечан буџет по једној COST Акцији износи око 129.000 евра.

Направљени су нови програми рада COST асоцијације који укључују Академију која ће бити организована по сваком отвореном позиву са циљем едукације, промовисања лидера и побољшања комуникационих вештина истраживача на почетку каријере у ITC земљама. Организују се COST Connect events са циљем да повезују све актере научно-истраживачког процеса и оне који доносе политичке одлуке не би ли се направила синергија.