Контакти

Национални COST координатор

Др Зоран Мијић

Институт за физику у Београду

Универзитет у Београду

Прегревица 118, 11080 Београд

Република Србија

Тел: +381 11 3713-134

Е-пошта:ncc-serbia@ipb.ac.rs

Представник Републике Србије у Научном комитету COST програма

Проф. др Виктор Недовић

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Немањина 22-26

11000 Београд

Република Србија

Е-пошта:viktor.nedovic@mpn.gov.rs

Тел: +381 11 3631 755

Члан Комитета високих представника COST програма

Др Братислав Маринковић

Институт за физику у Београду

Универзитет у Београду

Прегревица 118, 11080 Београд

Република Србија

Тел: +381 11 316-0882

Е-пошта:bratislav.marinkovic@ipb.ac.rs

Члан Комитета високих представника COST програма

Жељка Дукић

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Немањина 22-26

11000 Београд

Република Србија

тел: +381 11 3616 529

Е-пошта:zeljka.dukic@mpn.gov.rs

Помоћник министра за међународну сарадњу и европске интеграције

Др Александар Јовић

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Немањина 22-26

11000 Београд

Република Србија

Е-пошта:aleksandar.jovic@mpn.gov.rs

Тел: +381 11 3616-591