Пошаљите свој предлог за COST акцију

Позивамо истраживаче да поднесу предлоге нових акција COST-а које доприносе научном, технолошком, економском, културном или друштвеном унапређењу знања и развоју Европе. Подстичу се мултидисциплинарни и интердисциплинарни предлози.

Поступак подношења, процене, селекције и одобрења (Submission, Evaluation, Selection and Approval (SESA) пројеката по отвореном позиву (Open Call) је у потпуности вођен изврсношћу у научном и технолошком погледу. Обезбеђен је једноставан, транспарентан и конкурентан процес процене и избора предлога акција, који одражава принципе отворености, инклузивности и предлагања тема од стране самих истраживача (bottom-up).

Учесници који планирају да поднесу предлоге нових COST акција треба да уважавају SESA смернице. (Скините фајлове Download)

Минимални број земаља потребан за формирање предлога нове акције порастао је на седам COST Full or Cooperating Members. Од земаља учесница, најмање једна половина морају бити земље циљане на инклузивност (ITC - Inclusiveness Target Countries). За више детаља погледајте анекс ажурираних смерница SESA.
Предлагачи такође прилажу технички анекс, који не сме да прелази 15 страница. Да би предлог пројекта био оцењиван и разматран за финансирање, он мора бити анониман, тј. не сме садржати одреднице које упућују на, или разоткривају идентитет чланица предлагача.

Ако добијете позив да се прикључите предлогу нове COST акције од стране предлагача те акције, тада добијате статус secondary proposer-a. Позив прихватате преко e-COST портала одласком на послати линк. Ако претходно немате свој е-профил на овом порталу, потребно је да га креирате.

За сва питања која се односе на отворени позив обратите се на адресу opencall@cost.eu


НАПОМЕНА:

Истраживачи који пријављују нове COST акције и формирају конзорцијум било као "main proposer" или "secondary proposer" након конкурисања, требало би да обавесте Националног COST координатора о називу акције, добијеном регистрационом броју акције и свим регистрованим учесницима из Србије.
Уколико желе да преузму улогу "Grant holder-a" потребно је да проуче документ под називом:

COST Grant Holder Requirements-20171009.pdf (Погледати под Документи)

Важна правила за учеснике COST акција:
  • У публикацијама укључити захвалницу COST акцији;
  • Уколико члан MC не може да присуствује састанку Management Committee-ја, требало би да о томе на време обавести Chair-а акције и Grant Holder-а и да предложи ad hoc замену на месту МC;
  • Члан MC треба да водити евиденцију о активностима наших истраживача у оквиру акције и по завршетку акције да пошаље извештај о томе Националном COST координатору. Извештај треба да садржи ставке:
    а) О раду наших истраживача у оквиру акције;
    б) Учешћу наших истраживача у акцији (MC састанци, конференције, STSM, обучавања);
    в) Листи публикација у којима се наши истраживачи захваљују овој COST акцији.