ministarstvo

Упутство за пријаву, номиновање и учешће у COST акцијама истраживачких тимова, група и појединаца из Србије

Преглед свих COST акција можете наћи на следећем линку.

Информације и упутства о раду COST акција можете наћи на линку - ANNOTATED RULES FOR COST ACTIONS (Level C – COST Actions). Једна земља може номиновати у MC највише два члана. Чланови MC могу по потреби и ad hoc именовати заменика међу члановима одговарајуће радне групе (WG), а мандат заменика може трајати највише 6 месеци.

Услови за разматрање пријаве истраживача, руководиоца истраживачке групе, за MC (Management Committee)

Заинтересовани за чланство у MC треба да пријаве свој истраживачки тим преко линка "MC Регистрација" и приложе одговарајућу документацију у електромнском формату чији су шаблони доступни на следећем линку. Документација садржи:

Истраживачки тим, по правилу, чини најмање 3 истраживача (укључујући MC члана). Чланови тима могу бити и студенти докторских и мастер студија. Уколико предложени тим има мање чланова, уз приложено образложење, Национални координатор може укључити одговарајући тим. Номиновани члан MC има обавезу да информише све чланове тима да изврше и индивидуалну пријаву за чланство у WG Акције (укључујући и члана МC) што је омогућено путем online формулара за пријаву на wеб страници конкретне Акције (секција Working Group and Members) на званичном COST сајту.

Услови за номиновање руководилаца, тимова, група и истраживача за MC (Management Committee)

Пријаве истраживача за прикључење COST акцији ће бити разматране према редоследу пријема. Редослед пријема се одређује на основу исправно попуњене апликације на линку "MC Регистрација".

Услови за пријаву појединаца или пријаву групе истраживача за активности у акцији када је попуњен број места у MC

Приликом упита Националном COST координатору електронском поштом, у Subject line ставити број COST акције којој се тим придружује (на пример, Subj: CA20140), односно на коју се упит односи.

Документацију у облику pdf датотека прикључити (upload) преко линка датог на корисничкој линији (Task bar) овог сајта под "MC Регистрација". Национални COST координатор ће у случају потребе контактирати подносиоца документације за допуну или оригинале докумената.


Страница ажурирна 19.05.2023.