ministarstvo

Упутство за пријаву, номиновање и учешће у COST акцијама истраживачких тимова, група и појединаца из Србије

Преглед свих COST акција можете наћи на следећем линку.

Информације и упутства о раду COST акција можете наћи на линку - Vademecum. Једна земља може номиновати у MC највише два члана и три заменика.

Услови за разматрање пријаве истраживачке групе за MC (Management Committee)

Истраживачки тим, по правилу, чини најмање 3 активна истраживача. Уколико предложени тим има мање чланова, уз приложено образложење, Национални координатор може укључити одговарајући тим.

Услови за номиновање руководилаца, тимова, група и истраживача за MC (Management Committee)

Пријаве истраживача за прикључење COST акцији ће бити разматране према редоследу пријема. Ако се за одређену COST акцију пријављује и трећи тим истраживача, њихов руководилац може бити номинован као MC substitute.

Услови за пријаву појединаца или пријаву групе истраживача за активности у акцији када је попуњен број места у MC

Приликом пријаве електронском поштом, у Subject line ставити број COST акције којој се тим придружује (на пример, Subj: CA19101).

Документацију или послати у електронском облику (са скенираним потписима) е-поштом, а оригинале доставити на адресу Националног COST координатора (види у Контактима) или pdf датотеке прикључити (upload) преко линка датог на корисничкој линији (Task bar) овог сајта под "Регистрација за MC".

Уколико због ситуације са корона вирусом није могуће обезбедити оригинал писма, док траје ванредно стање, довољно је да садржај писма буде од декана/директора упућен електронском поштом на адресе помоћника министра за међународну сарадњу и европске интеграције, проф. др Викторa Недовићa viktor.nedovic@mpn.gov.rs и националног COST координатора ncc-serbia@ipb.ac.rs.


Страница ажурирна 21.04.2020.