ministarstvo

COST програм је успостављен 1971 године. СФР Југославија је била једна од 19 земаља оснивача COST-а. Србија се поново прикључила COST-у 2001. године. Организациона структура програма је промењена у септембру 2013. године када је дошло до реорганизације и формирано је ново управљачко тело под називом COST асоцијација, док је саветодавно тело названо COST научни комитет. Свака земља учесница овог програма номинује своје представнике у COST асоцијацији.


COST национални координатори (CNC)

Чланови научногCOST комитета (ЅC)