Страница са вестима за позив OC-2021-1

У 2021. години био је један отворен позив за предлагање COST акција. Позив је затворен 29. октобра 2021. Укупно је пријављено 403 предлога нових акција. Распоред по областима је следећи: Natural Sciences 24%; Engineering and technology 20%; Medical and Health Sciences 17%; Agricultural sciences 7%; Social Sciences 22%; Humanities 10%. Одобрено је нових 70 акција 27. маја 2022, док се могућност номинације у MC очекује од 23.јуна 2022.

COST нове акције CA211nn, nn = 01-70

COST нове акције CA211nn, nn = 01-70

Booklet - књижица 70 нових акција

Број и назив акције, главни предлагач, (институција), број секундарних предлагача из Србије